Η Σινασός ήταν ένα από τα 4-5 ελληνόφωνα χωριά της Καππαδοκίας και οι Σινασίτες ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι με υψηλό θρησκευτικό συναίσθημα αλλά και με ισχυρό εθνικό φρόνημα από την ελληνική καταγωγή τους.

Το όνομά της, κατά την επικρατέστερη άποψη, το πήρε από τις λέξεις ΣΙΝ που στα σημιτικά σημαίνει ήλιος και το τελικό -ΑΣΣΟΣ, ενδεικτική κατάληξη τοπωνυμιών και κυρίως πόλεων όπως πχ. Μαμασσός, Αλικαρνασσός, Παρνασσός κλπ. Δηλαδή, Σινασός = Ηλιούπολη.

Σχετικά με το ιστορικό παρελθόν της Σινασού υπάρχουν λιγοστά τεκμηριωμένα στοιχεία. Η παλαιότερη αναφορά για τη Σινασό βρίσκεται σ’ ένα οθωμανικό κατάστιχο του 1476. Από μεταγενέστερες πηγές γνωρίζουμε ότι από το 1769 την διοίκηση της κοινότητας ασκούσε η Δημογεροντία της οποίας τα μέλη εκλέγοντο κάθε χρόνο με το πλειοψηφικό σύστημα, είχε δε πολλές αρμοδιότητες, αφού έκανε μέχρι και χρέη Ειρηνοδικείου. Υπήρχε δηλαδή ένα είδος αυτονομίας. Η Δημογεροντία εξέδιδε και Κανονισμούς για διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες των Σινασιτών, όπως για τη βάπτιση, για τον αρραβώνα, για το γάμο, για τα πανηγύρια, για τα σχολεία, κ.λ.π. μια εσωτερική νομοθεσία δηλαδή.

Κατά το 19ο αι., ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ήταν στη Σινασό η ελληνική παιδεία, καθώς λειτουργούσαν Νηπιαγωγείο, Παρθεναγωγείο και Αρρεναγωγείο, με δασκάλες και δασκάλους επί το πλείστον από την Αθήνα. Το Αρρεναγωγείο συστήθηκε το 1821 με σιγίλιο του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, δύο μήνες πριν τον απαγχονισμό του. Ήταν οκτατάξιο, όπως και τοΠαρθεναγωγείο. Στη Σινασό μιλούσαν άπταιστα την ελληνική γλώσσα όπως ακριβώς και στην Ελλάδα, μάθαιναν την Τουρκική ως δεύτερη γλώσσα, η δε εκπαίδευση ήταν δωρεάν και υποχρεωτική για όλους.

Στα Πρακτικά της Κοινότητας (Από τα Μητρώα της Σινασού, που βρίσκονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους), σταχυολογούμε: Ίδρυση Παρθεναγωγείου το 1862, ανέγερση Παρθεναγωγείου το 1874. Πρακτικό 42/7 Ιουλίου 1876 κανονίζεται η ενδυμασία των γυναικών και ο τρόπος διασκέδασης. "Όταν πέρνουν λόγον δια γάμους, περισσότερον από δέκα άνθρωποι να μην πηγαίνουν, και το εσπέρας όπου πέρνουν λόγον, τα τραγούδια είναι εμποδισμένα και εις τα δύο μέρη, το εσπέρας του Σαββάτου ο γάμος να γίνεται εντός της οικίας με ρωμαίικα τραγούδια και χωρίς παίξιμον των γυναικών, τα βιολιά και παιχνίδια (σ. σ. χοροί) να λείπουν καθ' ολοκληρίαν ...Αι γυναίκες και μέσα εις το σπίτι να μην παίζουν (σ. σ. χορεύουν), αι αντίχαραι καθ' ολοκληρίαν απαγορεύονται. Τα τραγούδια και ντέφια ιδιαιτέρως γινόμενα εις οικίας εμποδίζονται καθ' ολοκληρίαν..." (σελ. 123). Έτος 1866: Ο Αναστάσιος Στυλιανού, Φαρασιώτης, υπόσχεται ότι θα ακολουθήσει τους "νόμους" της Συνασού μετά την τέλεση γάμου του με Σινασίτισσα." (σλ. 129). Έτος 1920. Διοικητική έρευνα της Δημογεροντίας για τη διαγωγή της ... Διενεργήθηκε έλεγχος για το ποιους δέχεται στο σπίτι της.(σελ. 131) Έτος 1862: Υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών άνω των έξι ετών. Έτος 1870: Ορίζεται το τυπικό που πρέπει να ακολουθείται στα συνοικέσια με τους νέους του γειτονικού χωριού Τζαλέλα. Δηλαδή υπήρχαν Κανονισμοί της Δημογεροντίας για όλα τα θέματα,τις ανάγκες και τα προβλήματα της Κοινότητας.(Από Ματούλα Κουρουπού - Ευαγγελία Μπαλτά: "ΕΛΛΗΝΟΡΘΌΔΟΞΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ" Κ.Μ.Σ. Αθήνα, 2001.) 

Contact Us

Suspendisse in ipsum ut magna pharetra aliquet non sodales.

Mail Us
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone
+123 456 7890
Location
2411 Any Street - Any Town.

Features

Top Events

16.07.2012
Suspendisse in ipsum ut magna pharetra aliquet non sodales velit.

17.07.2012
Suspendisse in ipsum ut magna pharetra aliquet non sodales velit. Nam elit ligula elit sit ipsum netus.

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet nibh.